Πληροφοριες

Iδιοκτήτες και υπεύθυνοι της καλλιέργειας και διάθεσης των προϊόντων είναι τα αδέλφια Μανώλης Γαρουφαλής (Γεωπόνος, Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών) και Νίκος Γαρουφαλής (Τεχνολόγος Γεωπόνος, ΤΕΙ Λάρισας).

Oι μονάδες καλύπτουν έκταση 20 στρεμμάτων και μπορούν να εξυπηρετήσουν τυχόν παραγγελίες κατά την χρονική περίοδο από 15 Νοεμβρίου έως και 15 Απριλίου περίπου. Η διάθεση των προϊόντων γίνεται σε ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επικοινωνια

Τηλέφωνο : 00 30 22730 62520

Email : garoufalis@orchids.gr

Ορχιδεες Made in Greece