Μέθοδοι καλλιέργιας - Πολλαπλασιασμός

Ευρετήριο Άρθρων
Μέθοδοι καλλιέργιας
Αλλαγή γλάστρας
Ποτίσματα
Πολλαπλασιασμός
Λιπάνσεις
Θερμοκρασία-Υγρασία
Υποστρώματα και υποχώματα

Πολλαπλασιασμός

– Διαχωρισμός των ριζών. Για όλες τις ορχιδέες που σχηματίζουν περισσότερα του ενός στελέχη στη βάση του φυτού, όπως π.χ. στη Cipidium, Cattleya και Paphiopedilium ο πολλαπλασιασμός με διαχωρισμό των ριζών είναι ο ταχύτερος και μας επιτρέπει επιπλέον να δημιουργήσουμε νέα φυτά ήδη φτασμένα. Τη στιγμή της αλλαγής της γλάστρας χωρίστε το φυτό σε περισσότερα τμήματα, με 3 – 4 οφθαλμούς το καθένα. Χρησιμοποιήστε ψαλίδι ή ένα μαχαίρι απολυμασμένα στο οινόπνευμα, προσέχοντας να μη βλάψετε τις ρίζες. Για να πολλαπλασιάσετε τις ορχιδέες κήπου, όπως είναι οι Pleione, θα πρέπει να περιμένετε να αυξηθούν οι βολβοί σε αριθμό και να διαιρέσετε τη ρίζα στο τέλος του βλαστικού κύκλου, το φθινόπωρο, όταν τα φύλλα έχουν μαραθεί.

– Αποχωρισμός των ψευδοβολβών. Στα γένη που διαθέτουν ψευδοβολβούς, όπως π.χ. Oncidium, χωρίς να χωρίσετε ολόκληρο φυτό, μπορείτε να ξεχωρίσετε ορισμένα τμήματα (με τη ρίζα), αυτά που εξέχουν από τη γλάστρα και να τα φυτέψετε σε ξεχωριστές γλάστρες. Ακόμη και από τους γηρασμένους και ζαρωμένους ξευδοβολβούς, που βρίσκονται στη βάση του φυτού, μπορείτε να δημιουργήσετε καινούρια φυτά. Ξεκολλήστε τους από το μητρικό φυτό και τοποθετήστε τους στο σκοτάδι και σε στεγνό σημείο (π.χ. σε ένα χαρτόκουτο) για 20 ημέρες τουλάχιστον. Μετά φυτέψτε τους σε ένα υγρό υπόστρωμα: από το καθένα θα προκύψει ένας ψευδοβολβός, από τον οποίο θα αναπτυχθεί ένα νέο φυτό.

– Μοσχεύματα. Για να πολλαπλασιάσετε τις μονοστέλεχες ορχιδέες, όπως είναι π.χ. οι vanda, προχωρήστε ως εξής: κόψτε, κάτω από το γόνατο όπου υπάρχουν καλά ανεπτυγμένες επίκτητες ρίζες, την κορυφή του φυτού (και ενδεχομένως το κομμάτι του κορμού που βρίσκεται πιο χαμηλά) έτσι ώστε να παραμείνουν τρία – πέντε φύλλα για κάθε μόσχευμα και φυτέψτε το σε μια γλάστρα με υπόστρωμα υγρό. Όπως και στην περίπτωση της αλλαγής της γλάστρας, τοποθετήστε το νέο φυτό στη σκιά και μην το ποτίζετε για 20 ημέρες τουλάχιστον. Εάν τα φύλλα μαραθούν λιγάκι, μπορείτε να τα ψεκάσετε χωρίς να βρέξετε τις ρίζες, οι οποίες κατά αυτόν τον τρόπο διεγείρονται και αναπτύσσονται. Τούτο δεν ισχύει για τις paphiopedilium, τις οποίες θα πρέπει να διατηρείτε συνέχεια υγρές.