Σάμος και Ορχιδέες

 


Η Σάμος αποτελεί τη μοναδική περιοχή καλλιέργειας της ορχιδέας στην Ελλάδα. Αυτή της η επιλογή ασφαλώς δεν υπήρξε τυχαία, οφείλεται πρωτίστως στα εδαφοκλιματιστικά χαρακτηριστικά, αλλά και στο γεγονός ότι υπήρξαν οι κατάλληλοι άνθρωποι - επιστήμονες, οι οποίοι θέλησαν να ασχοληθούν με το αντικείμενο. Έτσι λοιπόν το νησί με αυτή του την αποκλειστικότητα σήμερα, αναδεικνύεται ως «πυρήνας» καλλιέργειας και συνδέει πλέον το όνομά του με την ορχιδέα αποτελώντας αποκλειστικό σημείο αναφοράς.

Σοβαρές θερμοκηπιακές μονάδες έχουν εγκατασταθεί σήμερα στα σημεία του νησιού που προσφέρονται περισσότερο, λόγω μικροκλίματος αλλά και εμπορικής θέσης. Μια τέτοια μονάδα είναι αυτή των αδελφών Μανόλη και Νίκου Γαρουφαλή, που βρίσκεται στα μέσα της διαδρομής, η οποία συνδέει την πρωτεύουσα του νησιού Σάμο και το βασικότερο τουριστικό χωριό Πυθαγόρειο, απέχοντας μόλις 8 χιλιόμετρα από το Αεροδρόμιο και περίπου το ίδιο από το λιμάνι.

 
Orchids___I_by_ThemeLibre copy.jpg
selena_jessiflor12.jpg